Casinos by Language

64

English

48

German

27

Spanish

31

Finnish

16

Russian

23

Swedish

31

Norwegian

14

French

9

Italian

13

Portuguese

2

Slovenian

1

Hebrew

1

Macedonian

2

Vietnamese

3

Slovak

1

Irish

1

Belarusian

3

Indonesian

11

Polish

8

Romanian

8

Danish

10

Chinese

17

Japanese

3

Korean

4

Latvian

5

Dutch

6

Hungarian

6

Greek

6

Czech

2

Ukrainian

4

Turkish

3

Serbian

3

Estonian

1

Bosnian

2

Arabic

5

Bulgarian

3

Croatian

2

Icelandic

2

Lithuanian

4.5/5 (133 votes)