Casinos by Language

48

English

37

German

22

Spanish

23

Finnish

14

Russian

17

Swedish

23

Norwegian

9

French

8

Italian

10

Portuguese

2

Slovenian

1

Hebrew

1

Macedonian

1

Vietnamese

2

Slovak

1

Irish

1

Belarusian

2

Indonesian

9

Polish

6

Romanian

8

Danish

7

Chinese

16

Japanese

3

Korean

3

Latvian

5

Dutch

5

Hungarian

6

Greek

5

Czech

2

Ukrainian

3

Turkish

2

Serbian

3

Estonian

1

Bosnian

2

Arabic

5

Bulgarian

2

Croatian

2

Icelandic

2

Lithuanian

4.5/5 (133 votes)